wywoływanie duchów

Wywoływanie duchów

Wiele doktryn religijnych zakłada, że po śmierci dusza oddala się od ciała, a jako czynniki niematerialny pozostaje. Nie do końca wiadomo co dzieje się z duszami. Jedni uważają, że dusze zamieszkują świat zamarłych Inni sądzą, że błąkają się one po opuszczeniu ciała, aż do czasu gdy odrodzą się na nowo. W kolejnym wcieleniu.

Chrześcijanie nie wierzą w wędrówkę dusz, jednak wierzą w świętych obcowanie. Doktryna chrześcijańska zakazuje kontaktu z duchami. Wszelkie seanse, mające na celu skontaktowanie się z duszami zmarłych, uważa się za praktyki okultystyczne.

Wywoływanie duchów

W połowie latach czterdziestych XIX wieku narodził się spirytualizm. Jest to doktryna mającą na celu pewne „uregulowanie” w spraw duchów i ludzi żyjących. Spirytualizm odrzuca reinkarnację, jednak zakłada, że dusze zmarłych przechodzą przemiany.

Dziesięć lat po narodzinach spirytualizmu powstała inna – podobna doktryna – spirytyzm. W przeciwieństwie do spirytualizmu – spirytyzm, za jedną z podstaw swojej doktryny uznał reinkarnację. Zarówno w spirytyzmie jak i w spirytualizmie, pośrednikami pomiędzy duchami zmarłych a ludźmi są osoby o specjalnych zdolnościach, zwane – medium.

Pomimo tego, że wywoływanie duchów zawsze było sprzeczne z naukami kościoła katolickiego, seanse odbywały się często. W Polsce najsłynniejsze seanse spirytystyczne organizował Zygmunt August – po śmierci swojej ukochanej żony – Barbary Radziwiłłówny. Jedna z historii mówi o tym, że seans przygotował dla niego sam mistrz Twardowski. Jednak osoba, która ukazała się królowi nie była duchem jego zmarłej małżonki, lecz przebraną wspólniczką Twardowskiego.

Najsłynniejsze seanse

Wiek siedemnasty i osiemnasty kochał seanse wywoływania duchów. Wtedy też działało najwięcej, różnego rodzaju hochsztaplerów, bazujących na naiwności swoich klientów. Osoby podające się za pośrednika pomiędzy zaświatami, a światem żywych wykorzystywały wiele technik, by zapewnić sobie nieograniczony dostęp do portfeli klientów. Łącznie ze stosowaniem ziół o właściwościach narkotycznych. Być może w dalszym ciągu podchodzilibyśmy do seansów spirytystycznych sceptycznie, gdyby nie takie osoby jak – Helen Duncan. To dwudziestowieczne medium i ostatnia osoba jaka została skazana za uprawiane czarów. Do tej pory nie udało się naukowo wyjaśnić, ani tego w jaki sposób z ust medium wydostawała się ektoplazma, ani tego w jaki sposób Helen Duncan, poznała jedną z najbardziej strzeżonych tajemnic brytyjskiej marynarki wojennej.

W świecie współczesnym jest niewiele osób, które posiadają zdolności, by kontaktować się ze światem umarłych. Na pewno zalicza się do nich szamanów, którzy aby stać się tym kim są – muszą przekroczyć barierę życia i śmierci a po odbyciu tej podróży nigdy nie należą już jedynie do świata żywych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *