wolf-1836875_1920

Reinkarnacja

Reinkarnacja zakłada przejście duszy człowieka, po jego śmierci, w inny byt. Jej istotą jest rozwój duszy, która przechodząc kolejne wcielenia, zmienia się. Wciąż zbliżając się do ideału lub pozbywając negatywnej karmy.

Jak rozumieć reinkarnację?

Reinkarnacja ma nieco inne znaczenie i nieco inne cele w hinduizmie i w spirytyzmie. W religii hinduistycznej w kolejnych wcieleniach uwalniamy się od karmy. To znaczy od tego wszystkiego, co uczyniliśmy w trakcie trwania naszego dotychczasowego, ziemskiego życia.

W spirytyzmie reinkarnacja wygląda nieco inaczej. Jest tu nacisk na rozwój duszy. Dusza człowieka, po jego śmierci przechodzi w inny byt. W bycie tym może się dalej rozwijać. Oczywiście ponosi karę, za grzechy poprzedniego wcielenia, jednak najważniejszy jest rozwój, a nie kara za grzechy.

Spirytyzm w przeciwieństwie do hinduizmu, nie zakłada cofania się duszy w swoim rozwoju. Oznacza to, że dusza człowieka nie me się wcielić w zwierzę, roślinę lub część świata przyrody. Formę zwierzęcia przyjmować jednak mogą duchy wyższe, które pojawiają się, by pomóc nam na naszej drodze życia.

Spirytyści zakładają też, że dusza nie jest zobowiązana do tego, by wcielić się ponownie, jeśli nie akceptuje nowego ciała i nie jest gotowa na nowe wcielenie. To dusza sama wybiera sobie drogę dalszego rozwoju. Wyjątkiem są dusze na początku swojego rozwoju. Tu wybór kolejnego wcielenia jest im narzucany. Kiedy dusza posiądzie już pewną wiedzę, a wiedza ta umożliwi jej samodzielny wybór dróg doskonalenia się, otrzymuje możliwość wyboru.

W hinduizmie reinkarnacja to szansa na odkupienie. W kolejnym wcieleniu pokutujemy za grzechy poprzedniego wcielenia. Każdy wyznawca hinduizmu jest tego świadomy, a ta wiara motywuje go do bycia lepszym człowiekiem. Jeśli nie będzie postępował dobrze, zostanie surowo ukarany.

Ze strony spirytystów, reinkarnacja może być nagrodą i szansą, ze strony hinduistów jest karą za grzechy lub nagrodą za dobre życie.

Jedna odpowiedź

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *