reiki

Reiki

Reiki w języku japońskim oznacza „Uniwersalną energię życia”. Źródłem tej energii jest Najwyższa Istota (Bóg). Wypełnia ona cały wszechświat, a w najczystszej postaci przynosi dobro. Ta dobra energia otacza nas dookoła i przenika. Choć jesteśmy jej świadomi i często ją czujemy, nie zawsze potrafimy się nią posłużyć.

Metodę Reiki pod koniec XIX wieku odkrył doktor Mikao Usui. Nie jest to system filozofii, nie jest to tez religia. Jej idea została przekazana przez twórcę w postaci pięciu zasad:

  1. Właśnie dziś nie martw się
  2. Właśnie dziś nie złość się
  3. Bądź uprzejmy dla innych
  4. Uczciwie zarabiaj na życie (albo ciężko pracuj nad sobą)
  5. Bądź wdzięczny za wszystko, co cię spotyka
Czym jest Reiki?

Reiki to energia, którą wykorzystujemy po to by nasze życie stało się lepsze, by poprawić nasze zdrowie, by pozbyć się rzeczy negatywnych. Sama idea wykorzystania energii Uniwersum nie ma niczego wspólnego z religijnością, czy religią. Ucząc się jak ją wykorzystać wzmacniamy swoje siły życiowe, ograniczamy problemy zdrowotne, przywracamy równowagę na wielu płaszczyznach. Należy sobie jednak uświadomić to, że nie każdy będzie w stanie odczuwać wibracje Reiki. Jest to energia czysta, która jest miłością. Łączy w sobie wszystko co dobre i co przynosi dobro. Z tego więc względu osoby, którym dobro jest zupełnie obce, które na nie potrafią odróżnić dobra od zła, nie będą miały dostępu do tej energii. Im lepszy człowiek, im silniejsza jego wibracja, im bliżej mu do boskiej energii, tym łatwiej będzie w stanie odnaleźć i sprawnie posługiwać się energią Universum.

Dla kogo jest Reiki?

Bardzo często można usłyszeć, że Reiki mogą się posłużyć jedynie ci, którzy przeszli obrzęd inicjacji. Nie do końca jest to zgodne z ideą i założeniami tego systemu, ponieważ cała energia jaka nas otacza jest dostępna każdemu, niezależnie od tego czy został poddany specjalnym obrzędom. Stąd jest wiele możliwości. Ponieważ każdy ma dostęp do energii Uniwersum (poza przypadkami wymienionymi powyżej), każdy może z niej skorzystać. Czasem wystarczy nieco więcej dowiedzieć się na temat Reiki, a czasem (jeśli nasze zainteresowanie jest naprawdę głębokie i chcemy dowiedzieć się jak najwięcej) powinno się znaleźć mistrza, który dostroi naszą energię do energii Universum i nauczy nas jak z niej korzystać.

Poszukiwanie mistrza może znacznie ułatwić sam proces dostrajania się i wsłuchiwania w energię wszechświata. Kiedy uczymy się samodzielnie taka nauka trwa nieco dłużnej, nie możemy też konsultować swoich doświadczeń z kimś kto już przeszedł tę drogę.

Warto zainteresować się systemem Reiki, ponieważ to jeden z tych systemów, który wzbogaca nas jako ludzi, daje zupełnie nowe perspektywy i sprawia, że stajemy się lepszymi i bardziej wrażliwymi na świat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *