zwereew

Psychometria

Psychometria wchodzi w zakres działania pozazmysłowego. Bardzo trudno jest wyjaśnić mechanizmy jej działania. Osoba posługująca się taką metodą potrafi na odległość określać wiele cech charakteru człowieka, relacji międzyludzkich, określić upodobania i zdolności osób, których nigdy przedtem nie widziała, a nawet opisać ich wygląd zewnętrzny. Psychometria nie została do tej pory wyjaśniona naukowo, a choć pojawiają się wciąż nowe teorie na ten temat, nadal tego typu zdolności są tajemnicze.

Dar psychometrii

Psychometra, czyli ktoś obdarzony darem psychometrii odczuwa i analizuje energie osób i przedmiotów. Nie musi zobaczyć określonej osoby. Wystarczy list, fragment odręcznego pisma, cokolwiek co związane było z człowiekiem, którego należy opisać i określić jego cechy. Psychometra „wyczuwa” energię w przedmiotach. Potrafi stwierdzić czy dane miejsce jest dobre czy złe. Można powiedzieć, że odczuwa każdą silną energię, która pozostawił człowiek lub zwierzę w danym miejscu. Naturalnie najlepsze dane uzyskuje się z energii silnych, które nie zostały jeszcze zatarte. Psychometrę można porównać do psa tropiącego, który czuje zapachy. Tam gdzie jest zbyt wiele nakładających się na siebie woni pies bardzo często gubi zapach poszukiwanego. Tak samo jest w przypadku psychometry. Tam gdzie silne energie zostały przykryte wieloma innymi energiami lub rozproszone przez czas i wielu innych ludzi, tam psychometra odnajdzie tylko niewielkie ślady prawdy.

Psychometra nie widząc danej osoby, może określić także jej problemy zdrowotne, emocjonalne, odkryć jej osobiste sprawy i sekrety. W wielu przypadkach jest w stanie ustalić przyczynę śmierci człowieka patrząc na zdjęcie lub szczątki. Psychometra nawet podczas telefonicznej rozmowy potrafi wyczuć zapachy jakie unoszą się w pomieszczeniu, w którym znajduje się jego rozmówca. Wielu wyczulonych jest na określone przedmioty i zapachy. Leonidas Polk – jedna z pierwszych osób, których talent psychometrii został zbadany – wyczuwał przedmioty z mosiądzu. Kiedy tego typu przedmiot znajdował się w pobliżu Polka czuł on w ustach specyficzny smak.

Joseph Rodes Buchanan – dziewiętnastowieczny naukowiec – prowadził eksperymenty z dziedziny psychometrii. Polegały one na „odgadywaniu” zawartości zamkniętych saszetek. Okazało się, że wielu studentów Buchanana potrafi rozpoznać metale: ołów, mosiądz, żelazo. Potrafili także za pomocą dotyku odkryć, w których paczkach znajduje się cukier, ocet i pieprz. Definicje psychometrii zawdzięczamy właśnie Buchananowi. Twierdził on, że zdolności te posiada większość ludzi, choć w różnym zakresie. Psychometrię określił jako „zdolność odczytywania historii przedmiotów”. Wiliam Denton, profesor geologii także zainteresował się psychometrią i przez szereg lat wraz z Buchananem prowadzili badania nad tym zjawiskiem. Pojawiło się wtedy nowe określenie dla tego zjawiska: „teleskop skierowany w przeszłość”.

Wykorzystanie psychometrii

Psychometrię można wykorzystać w kryminalistyce. Jest to bardzo dobra metoda analizowania podejrzanych. Osoby posiadające dar nawet nieświadome tego faktu, doskonale sprawdzają się właśnie jako policyjni śledczy i psychologowie, twórcy portretów pamięciowych oraz specjaliści odtwarzający wygląd osób na podstawie szczątków kostnych. Tworząc portrety pamięciowe i odbudowując wizerunki ludzi, nadają im indywidualne rysy, które utworzyła określona osobowość, sposób i tryb życia oraz postępowania. Dar psychometrii pomaga też gromadzić wokół siebie właściwych współpracowników, znajdować przyjaciół i partnerów.

Szkolenie z zakresu psychometrii

Oprócz naturalnych zdolności wymagana jest tu praca doświadczalna. Sprawdzanie swoich zdolności w praktyce i wzmacnianie ich przez ciągłe ćwiczenia. Psychometra przede wszystkim musi posiadać dar skupiania się tylko na danym przedmiocie. Musi umieć wyłączyć wszelkie inne emocje i zapomnieć o tym co dziej się wokoło. Pierwszym etapem pracy nad sobą każdego psychometry jest znalezienie „punktu ciszy”, w którym wszelkie zewnętrzne bodźce zostają pominięte i zostaje osiągnięte idealne skupienie.

Osoby obdarzone talentami psychometrii przez cale swoje życie mają do czynienia z milionami różnych energii, jednak potrafią wychwycić te najbardziej skrajne, najbardziej niebezpieczne i najsilniejsze, nawet w bardzo gęstym tłumie ludzi. Gdyby można było wykorzystać psychometrię do walki z aktami terrorystycznymi na pewno byłoby ich znacznie mniej.

Kłopot polega na tym, że ludzi obdarzonych dużymi talentami psychometrycznymi nie ma zbyt wielu. Kolejnym problemem jest to, że bardzo często ludzie ci są skrajnymi introwertykami. Ciągle bombardowanie wieloma skrajnymi energiami, wywołuje niechęć do wszelkiego rodzaju zgromadzeń, spotykania się z ludźmi w większym gronie, nawet w restauracji. Niektóre emocje i uczucia, jakie wyczuwa psychometra są dla niego bardzo bolesne, a zwykle nie jest w stanie przewidzieć kiedy takie uczucie go spotka. Znajdując się w nowej sytuacji, poznając nowych ludzi i nieznane pomieszczenia, psychometra bardzo niechętnie poddaje się przymusowi dotykania ludzi lub przedmiotów, których jeszcze nie zna. Każdy z nich może przekazać mu dawkę bardzo nieprzyjemnych emocji.

Ludzie obdarzeni talentami psychometrii mogą wykorzystać je, by zarabiać pieniądze. Mogą zostać wróżbitami, współpracować z policją, jasnowidzami, naukowcami (szczególnie w zakresie historii i archeologii). W praktyce jednak bardzo niechętnie decydują się na taką pracę. Nieustanny kontakt z wieloma emocjami i ich stałe analizowanie jest nie tylko bardzo wyczerpujące, ale także nieprzyjemne dla psychometry.

Współcześnie najbardziej znanymi psychometrami są: Gerard Croiset, Peter Hurkos i Suzanne Padfield. Cała trójka współpracuje z policją pomagając rozwiązywać trudne zagadki. Croiset nie godzi się by nazywać go psychometrą, uważa się bowiem za paragnostyka, czyli osobę która ma zdolności poznawania wychodzące poza granicę zmysłów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *