woman-5981904_1920

Prekognicja

Prekognicja jest widzeniem uprzedzającym. Umiejętnością, która polega na przewidywaniu tego, co zdarzy się w przyszłości. Prekognicją od dawna już interesuje się nauka. Istnieją nawet centra, zbierające informacje, przekazywane przez ludzi dotkniętych darem prekognicji w stopniu bardzo wysokim. Centra te porównują ludzkie wizje ze zjawiskami, które faktycznie mają miejsce.

Czy podróż w czasie jest możliwa?

W bardzo wielu scenariuszach filmowych pojawia się motyw podróży w czasie. Wiemy, że nie jest ona możliwa, lecz „nie ma dymu bez ognia” i tak jest w tym przypadku. Naukowcy zadają sobie ciągle pytanie, czy przyszłość ma jakikolwiek wpływ na przeszłość. Problem dotyczy czasu i jego pętli. Nie potrafimy wyjaśnić w sposób naukowy pewnych rzeczy. Gdyby podróże w czasie stały się kiedykolwiek możliwe, uważa się, że wyjaśniłyby sporo zagadek.

Dlaczego człowiek wygrał w walce o dominację na ziemi? Czy ma to związek z jego zdolnościami paranormalnymi, z umiejętnością korzystania z przeczuć, półświadomych wizji? Wielu naukowców wierzy, że tak. Każdy z nas posiada zdolności paranormalne, lecz nie zdajemy sobie z nich sprawy. Niektórzy posiadają ten dar w większym, inni w mniejszym zakresie, jednak każdy go ma. W czasie przeprowadzonych nad grupą zupełnie różnych ludzi badań, odkryto że tuż przed pojawieniem się niebezpieczeństwa lub czegoś nieprzyjemnego, w mózgu człowieka pojawia się poczucie, że to się już zdarzyło. Możemy więc zajrzeć w przyszłość, mamy jej świadomość, lecz nie umiemy z tych zdolności korzystać.

U niedużej grupy ludzi doświadczenia z przyszłości są bardzo jasne, czytelne i oczywiste. Przeczucie pojawia się nagle – to element stały. Umysł przenosi się czasem w miejsca, które dobrze zna, innym razem w miejsca, których nie zna. Człowiek doświadczających przyszłości jest jej obserwatorem, w przeciwieństwie do snów proroczych, kiedy to osoba śniąca często bierze udział w wydarzeniach. Choć niewątpliwie sny także mają naturę prekognicyjną. W opisach doświadczeń ludzi, którzy przewidzieli przyszłość, często pojawia się szaro niebieskie światło, jakby zasłona, która oddzielała ich od tego co się dzieje, jednak pozwalała na obserwowanie wszystkiego z pozycji uczestnika.

Prekognicja i psychometria

Osoba posiadająca bardzo silny dar prekognicji, w przeciwieństwie do psychometry, odczuwa przyszłość, tak jakby się ona już zdarzyła. Psychometra najpierw czuje emocje, a potem w jego głowie pojawiają się obrazy wydarzeń, które już miały miejsce. W ten sposób dochodzi do rekonstrukcji zdarzeń, które już się wydarzyły. Jest coś, co łatwiej nam zrozumieć, bo opis psychometry dotyczy rzeczy, które już miały miejsce. Wizje prekognicyjne świadczą o tym, że przyszłość już istnieje. Możemy ją zobaczyć tak jak przeszłość. Skoro zaś przeszłość wpływa na naszą przyszłość, dlaczego ta istniejąca przyszłość nie miałaby wpłynąć także na to co się teraz dzieje?

Zakładając, że przyszłość jest już ustalona, ale podlega zmianom, zakładamy też, że można ją kształtować, o ile nauczymy się korzystać z podpowiedzi naszych zdolności prekognicyjnych. Problemem jednak zawsze jest tu niejasność wizji. W prekognicji wydarzenia i emocje są czyste, bo nie posiadają warstw innych emocji i wydarzeń, które narosły na wydarzeniach z przeszłości, jakich szuka psychometra. Jednak w przypadku prekognicji trudno jest określić datę zdarzenia, a choćby nawet porę roku. Można tylko dokładnie wskazać miejsce. Wszystko inne umyka precyzji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *