numerologia

Mistrzowskie wibracje w numerologii

Każda liczba posiada własną energię, charakterystyczną tylko dla niej. Wibracje liczb nie mają nic wspólnego z magią, a sama numerologia odcina się od wróżbiarstwa i praktyk magicznych. Praca z liczbami w numerologii przypomina nieco pracę astrologa ze znakiem zodiaku. Kiedy dowiadujemy się jaką wibracją jesteśmy łatwiej nam porządkować pewne rzeczy w życiu, ponieważ dowiadujemy się jakie są nasze zdolności i ograniczenia, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Klasyczna numerologia

W większości przypadków, w klasycznej numerologii, zajmujemy się wibracjami daty urodzenia, ponieważ jest to wibracja stała. Natomiast wibracja imienia i nazwiska może być wibracją zmienną, ponieważ zmienia się wtedy, gdy zmieniamy nazwisko lub imię. Wibracja podpisu także jest wibracją zmienną, bo w różnych okresach naszego życia zmienia się nieco charakter naszego pisma.

Korzystając z numerologii należy pamiętać o tym samym, o czym pamiętamy korzystając z porad astrologicznych. Nie ma zupełnie czystych wibracji. Czasem więc należy szukać odpowiedzi także w wibracjach innych liczb.

Wibracje mistrzowskie

Szczególnym przypadkiem w numerologii są tak zwane wibracje mistrzowskie. Są to liczby: 11, 22, 33 i 44.

Przykładem dziś będzie dla mnie data urodzenia: 24.12.1973

Osoba urodzona 24.12.1973 roku, oblicza swoją numerologiczną cyfrę w następujący sposób:

2+4+1+2+1+9+7+3= 29 wynikiem jest liczba dwucyfrowa, dlatego należy liczyć dalej: 2+9 = 11 czyli wibracja mistrzowska.

Osoba urodzona 24.12.1973 roku ma wibrację mistrzowską jednak nie są do niej przypisane konkretne cechy. Ta akurat jedenastka to złożenie liczby 2 z liczbą 9. Należy więc sprawdzać zarówno wibracje liczby 2 jak i wibracje liczby 9.

Niektóre połączenia w wibracjach mistrzowskich są bardziej harmonijne, inne nieco mniej.

Jeśli chodzi o szczególne wibracje 11 złożonej z liczby 2 i liczby 9 (jak w opisywanym przykładzie) mamy tu bardzo harmonijny układ wspierających się i uzupełniających siebie wibracji. Spotyka się tu uczuciowość i gotowość do kompromisów numerologicznej wibracji 2 z potrzebą nauki, myślenia, oceniania, a dopiero w dalszej kolejności podejmowania działań numerologicznej wibracji 9.

Łączenie wibracji

Często jednak połączenie wibracji dwóch zupełnie różnych liczb powoduje wewnętrzne konflikty. Osoby posiadające wibracje mistrzowskie są pełne sprzeczności, nie można ich łatwo sklasyfikować. Mają wiele talentów, jednak muszą bardziej nad sobą pracować, by wykorzystać wszystkie dary jakie otrzymały od losu. Jest im trudniej podejmować decyzje co do przyszłości, czy też wykonywanego zawodu. Lubią też zmiany.

Wibracje mistrzowskie mają bardzo duży potencjał energetyczny i jest to jednocześnie dar jak i przekleństwo. Nie jest im pisane spokojne życie. Zwykle muszą więcej czasu poświęcić na pracę nad sobą i na to, by dowiedzieć się czego naprawdę chcą od życia. Trudno im też znaleźć taką dziedzinę, w której będą mogły w pełni się realizować. W miłości także muszą być nieco ostrożniejsze i nie poddawać się zbyt pochopnie impulsom. Z drugiej strony wszelkie wibracje mistrzowskie mają wyjątkowo rozwiniętą intuicję, zdolności jasnowidzenia i jasnosłyszenia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *