kabała

Kabała

Kabała to mistyczny kierunek filozofii, który narodził się w kręgu żydowskim, a jego podstawą są księgi: Tora, Zohar, Talmud dziesięciu sefirot, Sefer Jecira, Bahir, Ec Haim. Prócz tego kabaliści korzystają z dzieł rabina Ari.

Kabała jest swego rodzaju ćwiczeniem ducha, pozwalającym na osiągniecie równowagi w świecie realnym, jak i w świecie metafizycznym. Stara się połączyć ducha z materią i inicjować rozwój oraz doskonalenie każdej istoty. Filozofia Kabały ma swoich bardzo sławnych zwolenników w świecie gwiazd i celebrytów. Można tutaj wymienić choćby Madonnę czy Demi Moore. Popularność tego ruchu – który zajmuje się także sprawami mistyki wiąże się przede wszystkim z jego użytecznością dla kształtowania umysłu.

Wytrwali adepci kabały zwykle nie muszą korzystać z usług psychoterapeutów, ponieważ ich świat znajduje równowagę w filozofii jaką wyznają. Stałe ćwiczenia, w skład których wchodzi: czytanie dzieł filozoficznych – które są podstawą kabały oraz medytacje, mają na celu usuniecie wszelkich złych energii, lęków i blokad po to, by otworzyć się na świat, znaleźć w nim swoje miejsce oraz szczęście.

Jednym z podstawowych założeń kabały, jest poznanie zamierzeń Boga i odczytanie przyszłości świata, poprzez interpretację objawień proroków i dawnych zapisków. Studenci kabały starają się zrozumieć boski plan, zarówno w odniesieniu do ich osobistych przeżyć, jak i do losów społeczeństw.

Tak jak każda praktykowana filozofia tak i kabała, przechodziła przez poprzednie wieki wiele przemian. Dziś można podzielić ją na dwa nurty: popularny (wyznawany przez osoby takie jak Madonna) i klasyczny (zajmujący się istotą kabały). Wydaje się, że mistyczna część jest w dzisiejszych czasach o wiele bardziej pociągająca a studiowanie pism i odnajdywanie prawd w nich zawartych, zeszło na dalszy plan. Filozofia kabały w swojej klasycznej odmianie uczy dyscypliny umysłu a tę trudno osiągnąć, gdy nie posiada się wystarczającej motywacji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *