girl-1782691_1920

Dlaczego płaci się za wróżby?

Każdy ma pewne zdolności paranormalne, każdy może je rozwijać i przekonać się dokąd zaprowadzi go ta droga. Zdolności paranormalne są jednak różne. Niektórym umożliwiają uchylanie rąbka przyszłości, innym rekonstrukcję tego, co zdarzyło się w przeszłości. Jeszcze inni mają zdolności stawiania diagnoz i leczenia ciała lub też zdolności telepatyczne.

Co z tymi przeczuciami?

Zdolność do widzenia i kontaktowania się z duchami mamy wszyscy, muszą jednak zaistnieć określone okoliczności, by zdolności te się ujawniły.

Czy można posiadać wszystkie dary paranormalne jednocześnie? Nie jest to raczej możliwe, ponieważ tak wielka ilość różnych zdolności uniemożliwiałaby osobie, która je posiada normalną egzystencję w społeczeństwie. Na pewno jednak wszyscy ludzie, obdarzeni w dużym stopniu zdolnościami paranormalnymi, potrafią wyczuwać emocje innych. Umieją też nimi manipulować, korzystając z tej wiedzy. Osoby posiadające zdolności paranormalne nie muszą być uczciwe, dobre i kochające. Zdolności paranormalne pojawiają się u różnych ludzi i dlatego bywają różnie wykorzystywane.

Co z tymi pieniędzmi?

Tu dochodzimy do kwestii pieniędzy. Ludzie, którym duże zdolności paranormalne pozwalają na to, by na nich zarabiać, z reguły nie są w stanie wykonywać innego rodzaju pracy. Takie osoby od zawsze istniały w społecznościach. Utrzymywał je ród lub wioska. Za ich zdolności paranormalne płacono, jednak nieco inaczej. Nie była to zapłata w formie pieniędzy. Przede wszystkim należy przypomnieć, że pieniądze nie istnieją od początku ludzkości natomiast wróżbiarstwo tak. Wróżbitom płacono w naturze. Ponieważ byli to ludzie, których byt zależał od tego, by ich zdolności były wynagradzane, nikt nie wątpił, że takie wynagrodzenie jest konieczne. Każdy natomiast chciał uzyskać poradę i uchylić drzwi do przyszłości. Tak jak i dzisiaj najczęstszymi pytaniami, jakie zadawali ludzie, były pytania o kwestie materialne, a także te związane z pozycją społeczną, zdrowiem oraz miłością. Padały także pytania, których dziś już wróżbitom nie zadajemy: pytania o pogodę.

Dlaczego pytamy o przyszłość?

Człowiek jest istotą, która pomimo tego, że brakuje jej siły, odniosła największy sukces na ziemi. Uczyniła zwierzęta i rośliny podległymi sobie. Nie stało się to przypadkiem. Człowiek zagląda w przyszłość, pragnie zmieniać, kształtować swój los, martwi się o to co będzie jutro. Wiedza o tym co się zdarzy, jest mu potrzebna. Stąd pytania na temat przyszłych zdarzeń, jakie kierowano do wróżbitów. Dawniej podejmowali się on nie tylko zadania przepowiedzenia przyszłości, ale także jej zmiany. Tak powstały wszelkie eliksiry, rytuały i tak narodziła się alchemia. Do wróżbitów przychodzono z różnymi problemami. Człowiek nigdy nie jest zadowolony z tego co posiada i zawsze pragnie więcej. Nawet ludzie, którzy posiadali już wszystko co materialne, umieli znaleźć coś, czego jeszcze nie mają – nieśmiertelność.

Od wróżbitów zawsze żądano więcej, lecz nie zawsze potrafili oni sprostać zadaniom. By odpowiedzieć na zadawane im pytania, zaczęli szukać źródeł wiedzy w świecie duchów. Przeprowadzać na sobie niebezpieczne eksperymenty i komunikować się ze światem niematerialnym. Wtedy okazało się, że choć ludzie potrzebują wróżb, sami jednak ze światem duchów nie chcą mieć nic wspólnego. Opłata za wróżbę była jednocześnie symbolicznym odcięciem się od tego świata, bo przecież to on dawał odpowiedzi.

Dziś płacenie pieniędzmi za usługi wróżbitów jest najczęściej spotykaną praktyką. Niemniej w naturze przyjmują wciąż dary szeptuchy i szeptuni oraz szamani plemienni, dla których pieniądze nic nie znaczą, bowiem o ich byt i dobrobyt dba cała wioska.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *