conceived-as-1112455_1280

Jak poradzić sobie z przewlekłym bólem?

W definicjach ból określa się jako: „nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia”. Ból można podzielić na dwie grupy: ból ostry, którego czas trwania nie przekracza trzech miesięcy i ból przewlekły, którego czas przekracza trzy miesiące.

Ból – oznacza chorobę

Bólem organizm sygnalizuje, że dzieje się coś nieprawidłowego. Ma on konkretne przyczyny i nie można go lekceważyć. Zwykle oznacza też, że w jakiś sposób został naruszony dobrostan organizmu, że należy znaleźć przyczynę takiego stanu i rozpocząć leczenie.

Ból jest mechanizmem obronnym człowieka, ma go skłonić do podjęcia działań zmierzających do usunięcia problemu. Nie wszyscy jednak w tym samym stopniu zostaliśmy wyposażeni w mechanizm odczuwania bólu. Wielu może mieć bardzo słabe jego odczucie, a u osób z autyzmem może się on w ogóle nie pojawiać. Ignorowanie bólu jest zawsze zagrożeniem dla życia, dlatego w kulturach pierwotnych ci, którzy nie zostali wyposażeni w taki mechanizm obronny skazani są na zagładę.

Ignorując ból ostry narażamy się na dłuższe i cięższe choroby, poważne ich konsekwencje i komplikacje z nimi związane. Należy mieć tego świadomość gdy unikając wizyt u lekarza i badań, zagłuszmy ból ostry coraz mocniejszymi i coraz większymi dawkami leków przeciwbólowych.

Lek przeciwbólowy jest jedynie środkiem doraźnym, nie sprawi, że przyczyna bólu zniknie. Sięganie po niego powinno być wymuszone okolicznościami, lecz nie może zastępować normalnej terapii i właściwej diagnozy. Osoby, które nadużywają środków przeciwbólowych narażają się nie tylko na dodatkowe problemy z tą dolegliwością, którą sygnalizuje ból, ale także na kłopoty z narządami wewnętrznymi, które ulegają uszkodzeniu w wyniku zażywania dużych dawek środków przeciwbólowych.

Łatwo zlokalizować ból ostry, choć u różnych osób ten sam rodzaj schorzenia może być zupełnie inaczej odczuwalny. Przed postawieniem diagnozy lekarz musi więc dokładnie przebadać pacjenta. Nie mają tu zastosowania rutynowe działania, pomimo szybkiej oceny lokalizacji ogniska bólowego diagnoza i leczenie wymaga czasu. Polega ono tak na usuwaniu przyczyny bólu jak i na zmniejszeniu poziomu jego odczuwania.

Każdy powinien sam uświadomić sobie jak ważne jest by zgłosić się do lekarza na etapie bólu ostrego, istotne jest by nie tłumić go środkami przeciwbólowymi. Zadaniem lekarza jest zaś zastosowanie takich metod leczenia, by ból ostry nie zamienił się w ból przewlekły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *